Zorg

 
Langdurige zorg 222x300

Actueel

 

Service van het Reumafonds

 • Door het invullen van uw postcode en het selecteren van uw aandoening (zie alfabet) kunt u alle ziekenhuizen in uw omgeving met elkaar vergelijken. U ziet dan direct welke mogelijkheden de ziekenhuizen aanbieden op het gebied van reumatologie. Het selecteren van uw aandoening is belangrijk voor de Reumapatiëntenbond. Op deze manier weten wij op welk gebied van de reumatologie bezoekers informatie zoeken. In de toekomst kunnen wij kiesuwreumazorg.nl hierdoor nog beter op uw wensen instellen.

 

 • Vergoeding in de zorg
  Meerkosten.nl
  Op deze website vindt u informatie over:
  •De aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting.
  •De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg).
  •Andere financiële regelingen.
 • Met dit bericht attendeert het bestuur van de P-AL u op de mogelijkheid de contributie die u voor het lidmaatschap van de vereniging betaalt terug te vragen van uw zorgverzekeraar.
 • AWBZ – zorg
  Heeft u AWBZ-zorg nodig?
  AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg.
 • Online wegwijzer voor belastingvoordeel chronisch zieken
  Chronisch zieken en gehandicapten hebben jaarlijks gemiddeld 2000 euro aan extra kosten vanwege hun ziekte of beperking. Gelukkig zijn die kosten deels aftrekbaar via de Belastingdienst. Daarvoor geldt een wirwar aan regels. Om die inzichtelijk te maken, lanceert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) op 10 februari de site Meerkosten.nl
 • Wet tegemoetkoming chronisch ziek
  Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u een algemene tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De hoogte van de algemene tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd, de zorg die u ontvangt en of u thuis woont of in een zorginstelling.
 • Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte
  Een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd leidt vaak tot extra kosten. Die kosten kunnen hoog oplopen. Daarom zijn er verschillende regelingen voor vergoeding van kosten door ziekte, handicap of ouderdom.
 • http://www.zorgtoeslag.nl
  Zorgtoeslag. Als tegenmoetkoming in de kosten voor een Nederlandse zorgverzekering kunt u onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen dient u aan u een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient u de Nederlandse Nationaliteit te hebben en een Nederlandse Zorverzekering afgesloten te hebben.

 

Adressen met veel informatie 

 • http://www.kiesbeter.nl/algemeen/
  Kies Beter geeft veel informatie over ziekte en gezondheid, patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeringen
 • Mantelzorg
  Vrienden, familie, buren en kennissen die hulp verlenen aan (chronisch) zieken noemt men mantelzorgers.bol.com
 • Zorgbelang Nederland
  Zorgbelang zet zich op landelijk èn regionaal niveau in voor de belangen van zorgvragers door het verzamelen van ervaringen en standpunten over onderwerpen die met zorg te maken hebben. In elke  provincie vindt u één of meer Zorgbelang organisaties. U kunt er terecht met al uw klachten of vragen over zorg. Een selectie van nieuws over of van Zorgbelang Nederland of de Zorgbelangorganisaties vindt u ook op deze site.
 • NPCF
  Overkoepelend orgaan van zorgorganisaties; gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars en andere organisaties.
 • Per saldo – PGB
  De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
 • Thuiszorg
  Thuiszorg is bedoeld voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben of hulp bij de huishouding.
 • www.zorgportaal.nl
  Veel informatie over zorg en welzijn
 • NIVEL Nederlans instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Patiënten over het recht op verantwoorde zorg. Patiënten zijn over het algemeen heel positief over de zorg die individuele hulpverleners geven, maar zij ervaren problemen in de organisatie van de zorg. Patiënten ervaren vooral problemen met de toegang tot de huisarts en de tijd die verplegend en verzorgend personeel beschikbaar heeft voor persoonlijke aandacht.
 • http://www.zorgkaartnederland.nl/
  De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en Bohn Stafleu van Loghum (BSL) presenteren u met trots de zorgkaart.nl  Deze website biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het aanbod aan zorgverleners en zorgdiensten in uw regio.
 • www.nietafwachten.nl
  Informatie over zorgaccommodaties voor mensen met een beperking, Obesitas zorghulpmiddelen, aangepaste vakanties enz
 • http://www.zn.nl/#section=tabs-1
  Zorgverzekeraars Nederland

Boeken

 • De dokter is ziek –  als patiënt zie je hoe zorg beter kan
  Beschrijving:’Ik moet  poepen!’ Het is vernederend om dat tot twee keer toe tegen een intercom te moeten roepen. Toch gebeurt dit soort dingen regelmatig in onze ziekenhuizen. Patiënten voelen zich vaak een ‘geval’, in plaats van een mens die geholpen moet worden. Het bijzondere van dit geval was dat het een zieke verpleegkundige was die haar klacht tegen de intercom moest roepen, en die zo de zorg eens van de andere kant ervoer.

Lezingen

 • Het nieuwe zorgpad
  Lezing van Toon van Hemond van de St. Maartenskliniek.
  Een zorgpad voor mensen met artritis en artrose. Voor mensen die niet goed in hun vel zitten, patiënten met een hoge lijdensdruk, een lage acceptatie en een hoge mate van hulpeloosheid.
 • Psychologische gevolgen van een chronische aandoening
  Lezing door Toon van Helmond van de St. Maartenskliniek.
  een lezing over welzijn en geluk, over begrip en onbegrip, over de manier van omgaan met je aandoening enz
Artrose heup
 
 
Logo poly

Overzicht rubrieken in het P-AL archief: