Hulp en Begeleiding

 

Rubriek Hulp en begeleiding

Algemeen

 • De psycholoog
  Een klinisch psycholoog heeft een grote deskundigheid en veel ervaring op het gebied diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen.
 • Reumahulpboek
  Er zijn meer dan honderd verschillende aandoeningen die reuma worden genoemd. Al die aandoeningen hebben te maken met de gewrichten, pezen en spieren.
 • Regelhulp
  Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun.
  U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.
 • Psychosociale begeleiding
  Uit een onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat wie goed wordt begeleid, beter kan omgaan met de veranderingen die een handicap of ziekte met zich meebrengt.
 • Reumaconsulent
  Een reumaconsulent beantwoordt vragen over ziektebeeld en medicatie en leert je omgaan met sociale, psychische en lichamelijke gevolgen van de aandoening
 • Hulp en aanpassingen 
 

Financiële tegemoetkoming in de kosten

 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning.
  De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn.
 • Persoonsgebonden budget
  Mensen kunnen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom thuis nodig hebben.
 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
  Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die u maakt. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg biedt ook financiële compensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten.
 • De brochure ‘Ik heb wat, Krijg ik ook wat?’ (klik op de titel)
  Hij is bestemd voor iedereen die hoge kosten maakt in verband met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd.

Gezondheidsrecht

Instanties en bedrijven die hulp bieden

 • http://www.npcf.nl/
  Patiënten en consumenten zijn ‘klanten’ en ervaringsdeskundigen. Zij hebben een opvatting over wat ‘goede zorg’ is. De NPCF werkt eraan om die opvatting maatgevend te laten zijn bij de beoordeling van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Daarnaast probeert de NPCF ertoe bij te dragen dat er in de praktijk ook echt ‘goede zorg’ wordt geleverd
 • http://zorg.nl
 • Een website gericht op lifestyle. Hoe leven mensen met een handicap? Waar zijn ze in geïnteresseerd? Minder gefixeerd op de ziekte zelf.
 • www.ns.nl
  Hulp bij in en uitstappen
  U kunt hulp krijgen bij het in- en uitstappen. Meld uw reis in dat geval aan bij het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten, telefoon 030-235 78 22. U krijgt dan hulp bij in-, uit- en overstappen. Bureau Assistentieverlening Gehandicapten is elke dag bereikbaar van 7.00 tot 23.00 uur (op feestdagen vanaf 8.00 uur). Houdt u er rekening mee dat u uw reis minstens 3 uur van tevoren aanmeldt.

Voorlichting

Arbo

 • http://www.arboportaal.nl/
  informatie over verzuimbeleid, veilig werken, geestelijke en lichamelijke belasting, beroepsziekten, wet- en regelgeving enz.

 

 
Artrose heup
 
 
Logo poly

Overzicht rubrieken in het P-AL archief: