Algemeen

 

Deze rubriek geeft informatie die niet goed is in te delen in de andere rubrieken.

 

Handicap en auto


Rijbewijs Verlengen
Momenteel kunnen 75-plussers hun rijbewijs verlengen voor telkens minimaal vijf jaar.


Gehandicaptenparkeerkaart
Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. (website van de rijksoverheid)


Europese Gehandicaptenparkeerkaart
Er is een uniforme Europese gehandicaptenparkeerkaart geïntroduceerd. Als u de nieuwe blauwe kaart heeft ontvangen, dan kunt u tijdens het parkeren in alle lidstaten van de Europese Unie en in sommige andere Europese landen gebruik maken van de faciliteiten, die ook gelden voor de gehandicapte ingezetenen van de betreffende landen. (website infopolitie)


Parkeren met kaart per gemeente
Deze site geeft duidelijkheid over het parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart in de diverse gemeentes in Nederland. Per gemeente verschilt namelijk het parkeerbeleid t.a.v. bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart.


Landelijke registratie invalidenparkeerkaarten in 2011
Op aandringen van de CG-Raad komt er in 2011 een landelijke registratie van invalidenparkeerkaarten. De kaarten krijgen een nummer waarmee parkeerwachters kunnen nagaan of de kaart geldig is. Dit moet diefstal van en fraude met parkeerkaarten tegengaan.


Gehandicaptenregeling i.v.m. motorrijtuigenbelasting en BPM
Voorwaarden voor een lager tarief voor bestelauto’s die zijn ingericht voor het vervoer van een gehandicapte. (website van de belastingdienst)

 

Gezondheid en zorg


Eindelijk veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens, als de patient dat wil (NPCF december 2011)
Als de patiënt er toestemming voor geeft kunnen medische gegevens straks veilig, betrouwbaar en elektronisch worden uitgewisseld. “Eindelijk”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. “We zijn blij dat we nu met de zorgaanbieders tot een akkoord zijn gekomen.


Het Erfocentrum is het Nationale Kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid, Zwangerschap en Biotechnologie. Het Erfocentrum biedt informatie op drie samenhangende gebieden: erfelijkheid, zwangerschap en perinatale zorg en medische biotechnologie.
Zie ook: www.erfelijkheidinbeeld.nl
In korte filmpjes wordt uitleg gegeven over erfelijke en aangeboren ziekten. Op de site staan al meer dan 150 filmpjes en video’s van patiëntenorganisaties, omroepen en vele andere bronnen.

www.gezondheidsplein.nl
Online gezondheidsmagazine met forum, aandoeningengids, woordenboek, filmpjes en symptomenchecker.


http://www.pijntje.nl
Medische zoekmachine. alle adressen en gegevens van zorg en gerelateerde beroepen bij elkaar.


www.gezondheidsnet.nl
informatie door artsen


www.gezondheids.pagina.nl
Honderden links op gezondheids gebied. Een super startpunt voor uw medische zoektocht op internet.


www.ziekenhuis.nl
Informatie over ziekenhuizen in Nederland


http://www.kiesbeter.nl
vergelijkende informatie over zorgverzekeringen, ziekenhuizen en medicijnkosten.

 

Algemene informatie


www.npcf.nl
Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, Utrecht


de homepage.


www.spreekuurthuis.nl
Helpdesk voor Gezondheid, Werk en Verzekeringen


www.chronischziek.nl
Site van de Stichting Week van de chronisch zieken


www.leefwijzer.nl
Info over chronisch ziek zijn


It Fits
mode voor mensen met een handicap & verpleeg-revalidatieartikelen.


www.seniorweb.nl
SeniorWeb biedt computer- en internetcursussen, hulp, advies en tips voor beginnende en gevorderde computeraars.

www.thuisarts.nl

Een extra site voor info. 

Wetgeving


Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn.


De ziektekostenverzekering
Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is verplicht zich te verzekeren tegen de kosten van medische zorg. Volgens de Zorgverzekeringswet die geldt sinds 2006 is iedereen verzekerd voor het basispakket. Daarnaast bepaalt u zelf of en voor welke zorg u een aanvullende verzekering afsluit.


Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die u maakt. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg biedt ook financiële compensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten.

 

Vergoeding via uw zorgverzekeraar


Met dit bericht attendeert het bestuur van de P-AL u op de mogelijkheid de contributie die u voor het lidmaatschap van de vereniging betaalt terug te vragen van uw zorgverzekeraar.

 

Artrose heup
 
 
Logo poly

Overzicht rubrieken in het P-AL archief: