ANBI-gegevens

 

Doelstellingen

-

Jaarverslag 2021

 

Algemene ledenvergadering
Dit is het verslag van de laatst gehouden ledenvergadering.

 

Achtergrondinformatie met:

Wat is Fonds PGO

Kosten van het lidmaatschap

Interne klachtenregeling

Interne gedragscode

Statuten

 

Beleidsplan en jaarrekening

Documenten ter goedkeuring op ALV 01 Oktober 2022.

conceptnotulen-alv-9-april-2022

Concetpt Huishoudelijk Reglement P-AL

Conceptbegroting 2023