Interne klachtenregeling

 

De  P-AL doet haar uiterste best om leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de leden een klacht kunnen indienen bij het bestuur van  de P-AL en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

 

Artikel 1

Een klacht kan op de volgende manieren worden geuit: Schriftelijk: P-AL, secretariaat, P-AL Postbus 103 1380 AC Weesp

Tel.  0294-412259 of Per e-mail: taairaterces.[antispam].@poly-artrose.nl

 

Artikel 2

De klager ontvangt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging.

 

Artikel 3

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd: • De datum waarop de klacht binnenkomt • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail). • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager. • Is indiener lid van de Poly Artrose Lotgenoten? • Omschrijving klacht. • Omschrijving van de actie die het bestuur van de Poly Artrose Lotgenoten onderneemt naar aanleiding van de klacht. • Naam van de medewerker die de klacht behandelt. • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

 

Artikel 4

Een klacht wordt zo snel mogelijk, maar  uiterlijk binnen 6 weken beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan ontvangt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

 

Artikel 5

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klager desondanks ontevreden is over de wijze waarop het bestuur van de Poly Artrose Lotgenoten de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij binnen 6 weken schriftelijk via het bestuur bij de klachtencommissie van de Poly Artrose Lotgenoten in beroep gaan. Het bestuur zorgt voor doorzending van het beroep aan de klachtencommissie. Binnen 2 maanden na de ontvangst bij de klachtencommissie wordt het beroep beantwoord.

 

Artikel 6

De klachtencommissie adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht.

 

Artikel 7

Het bestuur handelt de klacht af en neemt daarbij het advies van de commissie over of wijkt daar schriftelijk gemotiveerd van af.

 

Artikel 8

Het bestuur stelt de leden van de klachtencommissie  per e-mail of eventueel schriftelijk op de hoogte van de definitieve afhandeling van de klacht.

Terug