Het nieuwe zorgpad

 

Lezing – het nieuwe zorgpad – Toon van Helmond

 

Lezing door drs. T. van Helmond, psycholoog in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en medisch adviseur voor de P-AL.

 • De heer van Helmond begint zijn verhaal met een korte uiteenzetting over de Sint Maartenskliniek.
  De Sint Maartenskliniek is een ziekenhuis dat als enige in Nederland volledig gespecialiseerd is in houding en beweging. Je kunt er terecht voor behandeling van eenvoudige tot zeer complexe aandoeningen op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde.

   

  Reumatologie bestaat uit een polikliniek, een klinische afdeling, een dagbehandeling en een onderzoeksafdeling.
  Toon van Helmond gaat vertellen over het nieuwe zorgpad van het Reumacentrum. Een zorgpad voor mensen met artritis en artrose. Voor mensen die niet goed in hun vel zitten, patiënten met een hoge lijdensdruk, een lage acceptatie en een hoge mate van hulpeloosheid
  De begeleiding van deze patiënten duurt 10 weken. In die 10 weken komen de mensen twee maal per week naar het ziekenhuis. Drie weken daarna komt diezelfde groep patiënten nog eens terug voor een afrondend gesprek en 4 weken daarna vindt er nog een evaluatie plaatst.
  Bij dit zorgpad zijn betrokken:
  Fysiotherapie- voor de opbouw van de conditie van de patient, die o.a. bestaat uit een oefenprogramma, looptraining en het looppatroon wordt bekeken; d.w.z. door een verkeerde houding, verkeerde manier van lopen, kan men problemen krijgen in andere gewrichten.
  Ergotherapie – men bespreekt de verdeling van de energie van de patiënten, bekijkt de indeling van de dagelijkse taken.
  Verpleegkundige – er is bij de besprekingen ook een verpleegkundige aanwezig, zowel in groepsverband als individueel.
  Psychologische behandeling – kan de patiënt omgaan met zijn aandoening, met zijn beperking, spelen er misschien nog andere psychosociale problemen.?
  Maatschappelijk werk .
  Er wordt bij dit zorgpad gewerkt met groepen, maar daarnaast is er ook een individuele begeleiding, zeker bij de ergotherapie en dus ook wat betreft de begeleiding door de verpleegkundig.
 • Toon van Helmond gaat dan verder met zijn deel van het zorgpad: de psychologische kant. Waarbij als doel is gesteld: toename van flexibiliteit in het omgaan met de aandoening.Hoe kun je zo omgaan met je aandoening dat je toch bezig kunt zijn met wat voor jou belangrijk is in het leven?
  Als hij dan een verhaal vertelt van iemand die op een ochtend in zijn tuin een rotsblok vindt, krijgt hij meteen van de aanwezigen, de nodige suggesties aangedragen, wat te doen in zo’n situatie. Om de rotsblok uit de tuin weg te krijgen, of er dusdanig iets van te maken dat de tuin nog het aanzien waard blijft. Het is meteen een vergelijking met wat je kunt doen om jouw aandoening zo leefbaar mogelijk te maken. Het spreekt in ieder geval de mensen in de zaal erg aan, gezien de reacties over en weer.
 • De spreker schrijft vier woorden op: Buigen – Volhouden – Opgeven – Verzetten.
  Het is ook, volgens Toon van Helmond van belang, dat je voor je omgeving, voor je partner, aangeeft, wat je wel en wat je niet kunt. Dus is het van het grootste belang dat je hulp vraagt als het niet gaat, zodat je die ook kunt ontvangen. Laat het niet zo zijn dat de mensen in je omgeving maar moeten raden hoe het met je gaat en wat je wilt. Praten over je aandoening is zowel voor de directe mensen om je heen , als voor jezelf van groot belang.
 • Blijf ook niet hangen bij alleen maar de aandoening die je hebt, maar blijf bezig met dat wat werkelijk van belang is in je leven. Weer roept de heer van Helmond de reacties los in de zaal bij de volgende stelling:
  Stel er gebeurt vannacht als je slaapt een wonder, waardoor je zo met je aandoening om kunt gaan, dat je bezig kunt zijn met wat werkelijk belangrijk voor je is. Wat zou dan morgenochtend het eerste zijn waarin je zou merken dat er een wonder is gebeurd? Hij benadrukt daarmee dat de rol van de gedachten zeer belangrijk is, daardoor kun je positief je leven met een aandoening beïnvloeden. Gebeurtenis + gedachte = gevoel + gedrag.
  Als voorbeeld geeft Toon van Helmond : stel dat je met de bus meegaat en er is geen zitplaats. Een persoon die, naar het zich laat aanzien ouder is dan jijzelf, biedt haar/zijn plaats aan. Wat doe je? Accepteer je die plaats en ben je dankbaar dat je kunt zitten of voel je jezelf daardoor in je eer aangetast en weiger je dit gebaar, waardoor je wellicht de hele busreis lang, veel pijn en ongemakken moet doorstaan??
  De lezing maakt in elk geval veel bij de aanwezigen los, want de vragen en discussies gaan over en weer, totdat de komst van de catering hieraan een eind maken. Het is inmiddels hoog tijd voor de lunch.
Nota: mensen die in de omgeving van Nijmegen wonen en interesse hebben in dit nieuwe zorgpad kunnen zich melden bij de Sint Maartenskliniek. Een dergelijk zorgpad wil men ook opstarten in Woerden, alleen is het tijdstip nog niet bekend.