Kosten lidmaatschap

 

lidmaatschap: € 27,50* per kalenderjaar

(dit bedrag is vastgesteld door het fonds PGO – zie ook (achtergrondinformatie)

*met een machtiging tot automatische overschrijving 25,00 euro.

U kunt in de loop van het kalenderjaar uw lidmaatschap opzeggen, maar er wordt geen restitutie verleend voor de reeds betaalde contributie

Bij aanmelding tijdens het lopende kalenderjaar wordt een korting toegepast op de bovengenoemde bedragen:

De korting bij aanmelding vanaf 1 april is 25%, vanaf 1 juli 50%, vanaf 1 oktober 75%.

Kijk ook even bij Vergoeding contributie

Terug