Vergoeding contributie

 

Betreft: vergoeding via uw zorgverzekeraar.

Beste P-AL leden,

Omdat wij in 2009 een gering aantal aanvragen van leden hebben ontvangen voor een verklaring waar het de door u betaalde contributie aan de P-AL betreft, lijkt het ons zinnig u nog eens op de mogelijkheid te wijzen uw contributie via uw zorgverzekeraar terug te ontvangen.
Een groot aantal zorgverzekeraars heeft in de polis opgenomen, dat de door u betaalde contributie aan b. v. de P-AL door hen wordt vergoed. ( niet alle zorgverzekeraars )
De ene zorgverzekeraar neemt genoegen met een kopie van uw bank / giro afschrift, terwijl de andere zorgverzekeraar vraagt om een officieel bewijs.
Mocht dit laatste het geval zijn, dan kunt u zo’n bewijs aanvragen via ons secretariaat, nadat u de contributie over het lopende jaar heeft overgemaakt en op onze rekening is bijgeschreven of automatisch van uw rekening is afgeschreven.
U kunt dit doen via ons postbusnummer:

Postbus 73
4630 AB Hoogerheide,
of via de mail: taairaterces.[antispam].@poly-artrose.nl

Het aanvragen van een betalingsbewijs heeft natuurlijk alleen zin, als u zeker bent van het feit, dat uw zorgverzekeraar de contributie inderdaad vergoedt. Wij willen u er nogmaals en met klem op wijzen, dat de eventuele vergoeding afhankelijk is van uw polis bij de betreffende zorgverzekeraar, m. a. w. NIET iedere zorgverzekeraar gaat tot vergoeding over. Indien u twijfelt, kunt u uiteraard telefonisch of schriftelijk contact met uw zorgverzekeraar opnemen ten einde e. e. a. te verifiëren.

Wij gaan er van uit, dat u – waar mogelijk – van deze regeling gebruik zult maken.

Met vriendelijke groet,
Het P-AL bestuur.

 

Independer

Independer heeft een lijst gemaakt waar op u kunt zien welk bedrag door uw zorgverzekering wordt vergoed.