Achtergrondinformatie

 

Wat is Fonds PGO?

Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG en verstrekt namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland.

Het PGO stelt wel een aantal voorwaarden aan het verlenen van die subsidie. Voorwaarden die aan de P-AL zijn gesteld: het opstellen en openbaar maken van de onderstaande onderwerpen.

 

Kosten van het lidmaatschap
De jaarlijkse contributie is vastgesteld door het Fonds PGO. Voor 2014 is dat minimaal € 27,50
Het ziet er naar uit dat verdere verhogingen de komende jaren achterwege zullen blijven.
De lidmaatschapskosten staan ook vermeld op de homepage van deze website.

 

Interne klachtenregeling

De P-AL moet beschikken over een interne klachtenregeling. Leden kunnen via die regeling een klacht indienen bij het bestuur.

 

Interne gedragscode

De P-AL moet beschikken over een interne gedragscode met als doel: iedereen die betrokken is bij de P-AL (bestuur, vrijwilligers, leden ) dient zich te houden aan deze gedragscode en past die ook toe naar derden.

 

Statuten

Statuten bevatten de grondregels van een rechtspersoon (de vereniging) . Hierin staan de naam, doelstelling, plaats van vestiging en nog vele andere regels met betrekking tot de juridische structuur van de Poly-Artrose Lotgenotenvereniging.

Terug