De jaarlijkse Avond4daagse gaat dit jaar toch door