Behandelstrategie artrose

 

Lezing – behandel strategie artrose – Agnes Smink

 

Agnes Smink over het BART-project.

 • BART staat voor: behandelstrategie voor artrose van de heup en/of knie.
  Deze behandelstrategie is ontwikkeld door de stuurgroep BART, in opdracht van de Bone & Joint Decade NL en in samenwerking met verschillende (overheids)instellingen en (beroeps)verenigingen.
  De afgelopen jaren zijn meerdere behandelrichtlijnen voor artrose en aanverwante klachten opgesteld: door het KNGF (fysiotherapeuten), NHG(huisartsen) en het CBO (kwaliteitsinstituut voor de zorg). Deze richtlijnen vertellen veel over het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van behandelingen, maar een duidelijk handvat voor behandelaars bieden ze niet altijd. In deze lacune wil de Behandelstrategie ARTrose voorzien.
  De tekst van BART is nog niet openbaar,deze ligt nu bij een wetenschappelijk tijdschrift. “We willen een publicatie in een toonaangevend blad”, zegt Agnes Smink. “Dat is de manier om de behandelstrategie onder de aandacht te brengen.”
 • Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat mensen met ernstige artroseklachten niet altijd worden doorverwezen naar een fysiotherapeut”, zegt Agnes Smink.“Terwijl zo’n behandeling vaak nuttig kan zijn. Ook komt het voor dat mensen voor een gewrichtsvervangende operatie bij de orthopedische chirurg belanden,terwijl niet-operatieve behandelingen –die veel minder belastend zijn – niet zijn overwogen.”
Patiënten met artrose krijgen niet altijd de optimale zorg.
 • Het BART-project is een project met als doel de artrosezorg te verbeteren. De behandelstrategie BART zou hiervoor een middel kunnen zijn. Het gebruik van de behandelstrategie zal de samenhang in de zorg verbeteren, door een goede communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënt. In het BART-project zal de behandelstrategie onder de aandacht worden gebracht van zowel de zorgverlener als de patiënt
 • Op een vraag in de zaal hoe men de personen selecteert die aan dit project meedoen, antwoordt Agnes, dat mensen met artrose in de regio Nijmegen door hun huisarts benaderd gaan worden. Zij krijgen de zorgwijzer Artrose van de heup of knie. Dit is een boekje dat de patiënt informeert over de behandelstrategie. Daarnaast zal de zorgwijzer de patiënt stimuleren actief mee te denken in zijn/haar behandelproces dat het in feite een willekeurige keuze is. Na drie maanden kijkt men of het enige zin heeft om verder te gaan met de behandelstrategie.
 • De behandelstrategie BART bestaat uit een stappenplan. In drie stappen wordt er aangegeven welke behandelingen eerst aan de orde komen, voordat meer ingrijpende behandelingen worden overwogen. Indien alle stappen goed zijn doorlopen maar zonder gewenst resultaat, dan kan eventueel een operatieve ingreep overwogen worden.
  Stap 1: voorlichting; leefstijl, paracetamol
  Stap 2: fysiotherapie, diëtist, medicijnen zoals NSAID’s
  Stap 3: teamzorg, injecties, pijnbestrijding.
 • Met dit project probeert men de volgorde en behandelmogelijkheden voor mensen met artrose overzichtelijk te maken. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd, ook de ervaringsdeskundigen, dus de mensen met artrose.
  Op een vraag in de zaal of dit alleen voor mensen met knie- en /of heupartrose is, antwoordt Agnes bevestigend. Voorlopig wel! Indien blijkt dat de zorgwijzer voor artrose van de heup of knie een succes blijkt te zijn, hopen we dit ook voor artrose in andere gewrichten te kunnen doen.
  In het BART-project wordt de zorgwijzer in eerste instantie door huisartsen uitgereikt. Eind 2010 moeten 250 patiënten de zorgwijzer Artrose hebben ontvangen. Het is de bedoeling deze patiënten 2 jaar te volgen. Er zal worden geëvalueerd of de patiënten de optimale artrosezorg krijgen. In 2013 worden de resultaten van dit project kenbaar gemaakt. Indien dit project een succes blijkt te zijn, zal de behandelstrategie (en de zorgwijzer) landelijk worden ingevoerd.
  Een logische vraag vanuit de zaal: zijn er kosten verbonden aan het meedoen met dit onderzoek? Nee, er zijn geen kosten verbonden aan dit onderzoek. Deelnemers krijgen de zorgwijzer aangeboden, deze is gratis. Daarnaast krijgen de deelnemers ieder half jaar een vragenlijst toegestuurd met de vraag of ze die ingevuld terug willen sturen in de bijgevoegde antwoordenveloppe. Echter, de zorg die zij krijgen vanwege artrose is niet gratis. Het is dus zaak dat mensen zich altijd goed laten voorlichten over de kostenvergoeding via hun zorgverzekering.
De volgende personen zijn lid van de stuurgroep BART
 • Dhr. Prof. Dr. J. Dekker (voorzitter): Hoogleraar Paramedische Zorg, Revalidatiegeneeskunde, VU MC   Amsterdam
  Dhr. Prof. Dr. T.B. Voorn: Emeritus-hoogleraar, Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud Nijmegen
  Mw.  Dr. C.H.M. van den Ende : Senior Onderzoeker, Reumacentrum, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
  Mw.  Dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra : Universitair Hoofddocent, Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam
  Mw.  Drs. J.H. Kortland: Vertegenwoordiger van de Reumapatiëntenbond, Amersfoort
  Dhr. Dr. B.A. Swierstra: Orthopaedisch chirurg, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
  Mw.  Dr. T.P.M. Vliet Vlieland: Universitair Hoofddocent, Reumatologie en Orthopaedie, LUMC
  Dhr. Prof. Dr. J.W.J. Bijlsma: Hoogleraar Reumatologie, Afdeling Immunologie en Reumatologie,UMC Utrecht
  Dhr. Dr. H.J. Schers: Huisarts, Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud Nijmegen
  Mw.  Drs. A.J. Smink : Junior Onderzoeker, Reumacentrum, Sint Maartenskliniek, Nijmegen