Algemene ledenvergadering

 

Aanwezig: voorzitter Etty Kruiswijk, penningmeester Elma van Mourik, algemeen bestuurslid Anne-lies Toorians, algemeen bestuurslid Netty Geertsema en secretaris Monique van Poecke.
Aantal leden inclusief begeleiders: 41 personen.

De agenda ziet er uit als volgt:

 

11.00 uur    Openingswoord door onze voorzitter.
Presentatie van de jaarcijfers door onze penningmeester en verslag van de kascommissie.

11.30 uur    Kennismaking en lezing van onze nieuwe medisch adviseur mevrouw dr. Natalia Kuchuk, reumatoloog

12.30 uur    Lunch

13.30 uur    De organisatie Dance for Health zal met beelden en verhalen ons laten ervaren wat dansen voor mensen met poly-artrose kan betekenen.

14.45 uur    We sluiten de dag af met een drankje.

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Vanwege het feit dat de vergadering wat later is begonnen door een file waar een aantal leden last van hebben gehad, wil Etty maar meteen beginnen met de vraag wie er hier voor het eerst aanwezig is en of die mensen zich even kort willen voorstellen.

Als ik het goed heb genoteerd waren dat 6 personen.
Anja Bos uit Helmond, zij heeft op een beurs in Kaatsheuvel waar in 2012 de P-AL ook aanwezig was.

Hanna Kers uit Culemborg heeft kennis genomen van onze vereniging via internet.

Jannie van Vliet uit Dordrecht is ook voor het eerst op onze bijeenkomst.

Ema Wilhelmus uit Almere is hier samen met haar zus.
De zus is geen lid van de P-AL evenals een moeder die met haar dochter is meegekomen.
Maar iedereen is van harte welkom en wij hopen dat alle aanwezigen een fijne dag zullen hebben.

Intussen zijn de jaarrekeningen 2015  rondgedeeld en geeft de voorzitter het woord aan onze penningmeester Elma van Mourik.

Iedereen heeft de jaarrekening kunnen bekijken en zij vraagt of er opmerkingen over zijn.
Frank Wouters wil weten wat de reden is dat de overige kosten voorlichting zoveel gestegen zijn?
Elma antwoordt dat er in 2015 meer folders zijn gedrukt . De P-AL heeft alle ziekenhuizen aangeschreven en daardoor kwamen er ook meer vragen om folders van die kant. Ook hebben wij in bijna elke provincie een aantal vrijwilligers die voor de vereniging naar bijeenkomsten e.d. gaan. Ook zij vragen meer folders en kunnen de reiskosten declareren. PGO adviseert ook om zoveel mogelijk dergelijke kosten op deze post te zetten. Frank gaat akkoord met deze uitleg.

Machteld de Roos vraagt of er bereidheid is binnen de P-AL om zoveel mogelijk leden te behouden die wegens financiële het lidmaatschap moeten opzeggen?
Elma zegt dat er inderdaad naar gekeken is of die mogelijkheid er is, maar het is geen eenvoudige zaak.
Je moet als vereniging er dan ook zeker van kunnen zijn, dat de leden die dit aangeven, ook inderdaad die financiële mogelijkheid niet hebben. Zonder die controle is de mogelijkheid aanwezig dat men misbruik maakt van zo’n regeling.
Elma kan Machteld haar vraag beantwoorden met een volmondig: ja. Maar de werkelijke uitvoering ervan is een ander hoofdstuk.

Omdat er niemand van de kascommissie aanwezig is op de vergadering vertelt zowel de voorzitter als de penningmeester dat  de kascommissie, bestaande uit Elly Pieterse en Ada Jonker tijdens een bestuursvergadering de zaken hebben bekeken en daarna de goedkeuring hebben getekend. Die bewijzen kan de penningmeester laten zien.
De vergadering gaat akkoord!

Op de vraag wie zich voor dit jaar kandidaat stelt als lid van de kascommissie, samen met Ada Jonker, laat Anda Alkadrie weten dat zij deze taak op zich zal nemen. Waar wij als bestuur en in het bijzonder Elma, haar dankbaar voor zijn.

Na dit officiële deel van de algemene ledenvergadering dankt de voorzitter Elma voor het vele werk dat ze heeft gedaan en geeft ze het woord aan onze nieuwe medisch adviseur Dr. Natalia Kuchuk.

Een verslag over die lezing vindt u verderop in het P-ALMagazine.

Na die lezing worden de aanwezigen uitgenodigd voor de lunch.

Daarna geeft de voorzitter het woord aan Marleen Dieperink zij gaat ons vertellen en laten zien en voelen, wat “Dance for Health” voor mensen met artrose kan betekenen.

Na wat troubles met het geluid voor de muziek zorgt Marleen er in no-time voor dat alle aanwezigen in een kring komen zitten en neemt ze op een directe en zeer leuke wijze de regie in handen. Ze laat op een speelse manier iedereen meedoen met de opdrachten en inderdaad het schept een vertrouwelijke en gemoedelijke sfeer in de zaal. Na de oefeningen ontdekt ook iedereen dat de bewegingen die we maken onze body goed doen.

Het is niet te omschrijven wat Marleen Dieperink ons laat doen en vooral hoé iedereen dat uitvoert. Wellicht geven de foto’s de indruk van het geheel en de sfeer goed weer.

Na al deze “inspanningen” sluit de voorzitter de bijeenkomst en nodigt iedereen uit om voor zichzelf een drankje te gaan halen aan de bar bij Lies, de trouwe hulp die ons bij dergelijke evenementen in de Vondel altijd ter zijde staat.

Kortom: de dag was bijzonder geslaagd en zeer gevarieërd.

 

Monique van Poecke

Terug