Algemene ledenvergadering

 

Algemene ledenvergadering van 13 april 2019 in De Vondel in Maarssen

Ik begon de dag met dit gedicht:

Ik hoop dat het schijnen van de zon jou mag doen stralen

En dat jouw glans de mensen om je heen doet oplichten

Ik hoop dat al het leed in de wereld jou nooit zal doen verbitteren

Dat jij de kracht mag vinden verdriet in de ogen te kijken en het met liefde mag troosten

Ik hoop dat jouw plek op deze aarde voor jou steeds helderder wordt

En dat waar het leven jou ook brengt, jouw hart altijd open mag zijn

Het is een stuk uit het gedicht: Mijn droom voor de mensheid van Marieke van Lingen

Na het vertellen over de bestuurswissel, het stoppen van Anne-lies en Marjan, die haar plaats inneemt, kwam de voorstelling van de nieuwe leden. Altijd fijn, die weer welkom te mogen heten. Onze penningmeester Dora deed daarna verslag van het boekjaar 2018, de kascommissie had de boeken bekeken en alles goed bevonden. Pluim voor Dora. Na 2 jaar moet Anja stoppen en is Elly bereidt gevonden haar taak over te nemen, fijn!

Het was toen de beurt aan Annemieke Vedder en Britt Vleeshouwers, beiden werkzaak bij Revalidatie Centrum Tolbrug. Het verslag hierover vindt u verderop in het magazine. Ze vertelde heel helder, hoe……….enz. je met je poly-artrose om kan gaan. Ik kreeg later van hen terug, dat ze het een fijne ochtend hadden gevonden met een goede sfeer, ze kwamen over een paar jaar graag nog eens terug.

Tijdens de lunch stond Jan Brokerhof met zijn zelfgemaakte middel Kurkumix tegen artrose in de hal, hij heeft er zelf heel veel baat bij. Hij geeft de leden, die niet op zaterdag aanwezig waren nog gelegenheid, zijn product te kopen. 2 zakjes voor 2 maanden tegen de prijs van een, 30.95 euro. U weet het, wij als bestuur geven u gelegenheid om dit uit te proberen, maar nemen er geen verantwoordelijkheid voor. Ga naar deze kortingslink (staat tot 15 juli open voor P-AL-leden) www.Happy-Older.nl/artrose

Na de lunch zou Joke van Emden komen vertellen over ReumaUitgedaagd.  Helaas zij was ziek geworden, dus moeste we improviseren. We hebben, wat video’s over dit onderwerp laten zien. Je kan de cursus online doen, maar ook op locatie. Het mooie was, dat een van de leden deze cursus gevolgd had en ons er over kon vertellen, hoe positief zij het ervaren had om hieraan mee te doen. Bedankt P-AL-lid, fijn dat jij er zo open over vertelde! Joke heeft beloofd volgend jaar terug te komen, om alsnog haar verhaal te doen.

 

Jammer

Wij als bestuur vinden het heel jammer, dat P-AL-leden zich aanmelden voor een P-AL-dag en dan niet op komen dagen. Natuurlijk kunt u ziek worden en daarom afwezig zijn, deze leden meldden zich keurig af. Toch waren er ook 6 leden, waarvan wij niet weten, waarom ze niet gekomen zijn!

Er worden wel broodjes, koffie, thee, soep, enz. voor hen besteld en heel jammer, dat dat dan overblijft. We verzoeken u dan, om wat voor reden ook u verhinderd bent uw tijdig af te melden, nogmaals ziekte is natuurlijk een uitzondering.

5 oktober

Op 5 oktober is een nieuwe P-AL-dag, dan komt in de morgen Annika van het Artrose Centrum Nederland in Haarlem vertellen hoe het MBST apparaat werkt voor artrose. In de middag komt onze adviseur fysiotherapeut Steven Bannink vertellen, hoe hij mensen behandelt met poly-artrose en zal zeker oefeningen aan ons geven om te doen. Schrijf het in uw agenda en we hopen weer velen van u te zien. Het vindt plaats bij het PGO in Utrecht. Er is daar goede parkeergelegenheid en goed te bereiken met het openbaarvervoer.

Etty Kruiswijk 

 

Terug